Poufność i bezpieczeństwo transakcji

Polityka prywatności

 Klauzula informacyjna NEO SP. Z O.O. w sprawie RODO

25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, przetwarzaniem danych osobowych oraz w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako "RODO", "ORODO", "GDPR" lub "Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych")

NEO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością informuje że:

1 Administratorem Państwa danych osobowych jest NEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  w   w skrócie NEO SP. Z O.O.z siedzibą na ulicy Wiewiórek 62 , w miejscowości 05-840 Brwinów

2. Zbieranie i przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne w celu zawarcia oraz prawidłowego wykonywania umowy, sprzedaży, zakupu produktów bądź usług oraz dla celów podatkowych i rachunkowych, której stronami są NEO SP. Z O.O. oraz Państwo.

3. Odbiorcą danych osobowych jest przedsiębiorstwo NEO SP. Z O.O., w tym upoważnieni pracownicy Spółki oraz firmy zewnętrzne które współpracują z przedsiębiorstwem NEO SP. Z O.O., takie jak firmy zajmujące się księgowością, windykacją, transportem oraz spedycyją.

Dane nie będą udostępniane osobą trzecim oraz innym podmiotom które kupują dane osobowe, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych przez obowiązujące przepisy prawa w zakresie obowiązku ujawnienia danych, np. na rzecz organów ścigania.

4. Zebrane dane osobowe będą przechowywane przez okres czasu trwania umowy oraz ewentualnie przez czas istniejących, nieprzedawnionych roszczeń, a także przez czas zgodny z obowiązującymi przepisami dla celów podatkowych i rachunkowych.

5. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu.

6. W każdej chwili mają Państwo prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych poprzez wysłanie zwrotnej wiadomości z prośbą o usunięcie danych.

7. W przypadku stwierdzenia naruszeń przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Jednak zachęcamy Państwa w pierwszej kolejności do bezpośredniego kontaktu z NEO SP. Z O.O. w celu wyjaśnienia jakichkolwiek wątpliwości dotyczących Państwa danych osobowych.


U nas Państwa dane są bezpieczne.

Wróć
Twój adres IP to: 3.230.173.188